Một ngày đẹp trời, chúng ta lại gặp nhau..

sắp xa trường lớp rồi, buồn quá

Sinh vien tnut

Mua’ CDQD